Topmenu
Gå direkte til søgning af materialer
Søgekategorier
Servicelinks
log ind / log ud
Gå til hovednavigation
Du er ikke logget ind
Gå til hovednavigation

Find Bibliotek

Bibliotekets navn:

Postnummer:

By:


Du søgte på: ti=omsorg for alvorligt syge og døende
Side:   1 - Der blev fundet 18 poster.
Visning:
 
 
 
BOG: Sundhedsstyrelsen, købes hos: Komiteen for Sundhedsoplysning, 1999 • 42 biblioteker • Der er link til anmeldelser i denne post
Sundhedsstyrelsen
116 sider
Opstilling i folkebiblioteker: 61.7
Samhørende: Omsorg for alvorligt syge og døende ; Faglige retningslinier for den palliative indsats
Med litteraturhenvisninger
ISBN: 87-90765-05-2
Pris ved udgivelsen: kr. 60,00
 
 
Emne: døende - sygepleje ; hjemmepleje ; hospitalsvæsen ; lindrende pleje ; sundhedsvæsen ; sygepleje ; terminal pleje
Introduktionspjece vedr. samarbejdsaftalen indgået ved årsskiftet 1995/96 af Vejle Amt, de 16 kommuner og de praktiserende læger.
 
BOG: Vejle Amt, Sundhedsforvaltningen, 1999
udarbejdet af den palliative følgegruppes medlemmer
[4] sider, illustreret
Anskaffelsesvilkår: pris ikke oplyst
 
 
Emne: døende - sygepleje ; hjemmepleje ; hospitalsvæsen ; praktiserende læger ; lindrende pleje ; sundhedsvæsen ; sygepleje ; terminal pleje
Indhold: Indledning ; Formål med håndbog ; Definition af terminalfasen og terminalplejen ; Lovgrundlag for plejeordninger ; Fælles målsætninger for alvorligt syge og døende ; Beslutning om terminalarbejde ; Terminalpleje på sygehus ; Samarbejdet før udskrivelse til eget hjem ; Terminalpleje i eget hjem ; Sorg- og krisetilbud ; Ved dødsfald ; Telefonliste ; Tilbud til personale: [...] Uddannelse og litteratur ; Bilag: oplæg til politikere ; Bilag 1 ; Bilag 2 ; Bilag 3.
 
BOG: Vejle Amt, 1999 • 1 bibliotek •
udarb. af en arbejdsgruppe under Sundhedsforvaltningen i Vejle A
1 ringbind (flere pagineringer) + 2 bilag i lomme
Bilag 1: Samarbejdsaftalen om pleje og omsorg for alvorligt syge og døende på sygehus og i eget hjem i Vejle Amt. Bilag 2: Lindrende behandling, pleje og omsorg ...at vælge ved uhelbredelig sygdom Informationspjece om hjælpe- og støttetilbud
ISBN: 87-7750-192-6
BOG: 1997, Vejle Amt • 1 bibliotek •
udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsforvaltningen i Vejle Amt
139 sider + 12 bilag
Litteraturoversigt: s. 137
ISBN: 87-7750-336-8
BOG: Vejle Amt, 1997
Ca. 72 blade + 1 bilag i lomme
Titel på bilag: Den sidste tid i hjemmet : vejledning til patienter om pårørende
Anskaffelsesvilkår: pris ikke oplyst
Indhold: Indledning ; Formål med håndbog ; Definition af terminalfasen og terminalplejen ; Lovgrundlag for plejeordninger ; Fælles målsætninger for alvorligt syge og døende ; Beslutning om terminalarbejde ; Terminalpleje på sygehus ; Samarbejdet før udskrivelse til eget hjem ; Terminalpleje i eget hjem ; Sorg- og krisetilbud ; Ved dødsfald ; Telefonliste ; Tilbud til personale: Uddannelse og litteratur ; Bilag: oplæg til politikere ; Bilag 1 ; Bilag 2 ; Bilag 3.
BOG: Vejle Amt, 1995 • 3 biblioteker •
udarb. af en arbejdsgruppe under Sundhedsforvaltningen i Vejle A
1 ringbind (flere pagineringer) + 1 bilag i lomme
Bilag: Den sidste tid i hjemmet : vejledning til patienter og pårørende. - 19 s.
ISBN: 8777501926
 
 
 
BOG: Sundhedsstyrelsen, købes hos: Komiteen for Sundhedsoplysning, 1996 • 37 biblioteker •
udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen i efteråret 1996 {i.e. 1995}
71 sider, illustreret
Form: redegørelser
Opstilling i folkebiblioteker: 61.7
Samhørende: Omsorg for alvorligt syge og døende ; Faglige retningslinier for den palliative indsats
Referencer: side 70-71
ISBN: 87-89638-92-1
Pris ved udgivelsen: kr. 50,00 net.
 
 
Emne: patientforhold ; patientforhold ; døende ; behandling ; sygepleje ; behov ; specialklinik ; hjemmepleje ; sygehusvæsen ; organisation ; valgfrihed ; smerte ; behandlingsteam ; humanisering ; anbefaling ; Danmark
I redegørelsen beskrives blandt andet erfaringer fra Skt. Lukas Stiftelsens Hospice, der blev oprettet i 1992, planer og formål med etableringen af Sct. Maria Hospice Center i Vejle samt erfaringer med den palliative indsats i primærkommunalt regi, [...] på sygehusafdelinger og udvalgte eksempler fra udlandet. Redegørelsen afsluttes med en række anbefalinger vedrørende den fortsatte udvikling af kvaliteten af den palliative indsats. Som overordnede styrende principper for tilrettelæggelsen anbefaler arbejdsgruppen: At patientens mulighed for at vælge, hvor han/hun ønsker at tilbringe den sidste tid af sit liv i videst muligt omfang tilgodeses, at patienten og de pårørende får den nødvendige viden om eksisterende muligheder til at kunne træffe det, for dem rigtige valg, og at valget ikke begrænses af den enkeltes økonomiske muligheder, samt at den palliative indsts, uanset hvor patienten ønsker at tilbringe sin sidste levetid, er af høj faglig kvalitet.
 
BOG: 1996 • 1 bibliotek •
Sundhedsstyrelsen
71 s., Ill.

Luk

Præcisér søgning
Klik her hvis din søgning ikke gav det ønskede resultat.
Så kan du rette eller tilføje ekstra søgeord.

Luk

Ønsker du at ...
Her ser du links til andre muligheder end bestil - hvis der er andre muligheder!
Netversion, køb, søg litteratur om forfatteren, find titler der ligner, find henvisninger til anmeldelser, gå til netmusik.

Luk

Søgeresultatet er sorteret så de nyeste poster vises først.
Vælg en anden sortering i rullemenuen og klik på Vis-knappen.
Emne: her sorteres posterne, så poster med dit søgeord angivet som emne kommer før poster, hvor ordet blot står i titel eller omtale.

Luk

Med RSS-feed kan du få nye poster på denne søgning ind i din RSS-reader eller browser Læs mere om RSS

Luk

Klik her for at åbne en hjælpeside, der fortæller, hvordan synshæmmede bedst muligt benytter bibliotek.dk